EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЧЕРЕЗ КОРИГУВАННЯ ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ
Р. С. Чорний

Назад

УДК: 331.5

Р. С. Чорний

РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЧЕРЕЗ КОРИГУВАННЯ ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ

Анотація

Розкрито суть факторного впливу на розвиток трудового потенціалу. Окреслено концептуальні підходи здійснення станової зміни трудового потенціалу. Визначено особливості та можливості факторного впливу на розвиток трудового потенціалу сільських й міських поселень. Встановлено основні наслідки факторного впливу на компоненти трудового потенціалу.

R. Chorny

DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL URBAN AND RULAR SETTLEMENTS THROUGH ADJUSTMENT FACKTOR IMPACT

Summary

Essence of factor influence is exposed on development of labour potential. Conceptual approaches of realization of class change of labour potential are outlined. Features and possibilities of factor influence are certain on development of labour potential of rural and municipal settlements. The basic consequences of factor influence are set on the components of labour potential.

№ 5 2013, стор. 59 - 62

Кількість переглядів: 251

Відомості про авторів

Р. С. Чорний

к. е. н., доцент, завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, Тернопільський національний економічний університет, Нововолинський факультет

R. Chorny

Ph.D., Associate Professor Head of Department-wide and humanities Ternopil National Economic University Novovolynsk faculty

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.