EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОЇ HR-ПОЛІТИКИ В МЕЖАХ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Н. С. Маркова, О. В. Ярмак

Назад

УДК: 005.95:005.334

Н. С. Маркова, О. В. Ярмак

РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОЇ HR-ПОЛІТИКИ В МЕЖАХ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто перспективні напрями роботи з кадрами в рамках антикризового управління. Визначено особливості запровадження антикризової HR-політики в межах практичної реалізації елементів системи HR-менеджменту.

N. S. Markova, O. V. Yarmak

IMPLEMENTATION OF CRISIS HR-POLICY WITHIN EXISTITY HR-MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISES

Summary

The article deal with paper considers promising areas of staff management within crisis management. There are discuses features of the anti-crisis HR-policy within the practical implementation of elements of the HR-management.

№ 5 2013, стор. 41 - 43

Кількість переглядів: 299

Відомості про авторів

Н. С. Маркова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський національний економічний університет

N. S. Markova

Candidate of Economic Sciences, docent, assistant professor of HR-management and Economics of Labor department, Kharkiv


О. В. Ярмак

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

O. V. Yarmak

Candidate of Economic Sciences, assistant professor of economic theory department, Kharkiv institute of finances of USUFIT

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.