EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАНУВАННЯ ОНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА СТАДІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА
І. В. Алєксєєв, Р. В. Фещур, А. В. Мазур

Назад

УДК: 658.27

І. В. Алєксєєв, Р. В. Фещур, А. В. Мазур

ПЛАНУВАННЯ ОНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА СТАДІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті досліджено питання щодо оновлення структури основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва. Запропоновано модель планування оновлення структури основних засобів стадії НТПВ, яка передбачає вибір методу планування оновлення структури основних засобів: централізованого, децентралізованого та двостороннього. Розроблено схему процесу планування оновлення структури основних засобів на стадії НТПВ. Запропонований підхід передбачає знаходження оптимального річного плану модернізації, заміни, повного оновлення елементів, підгруп, груп устаткування.

I. Alyeksyeyev, R. Feshchur, A. Mazur

THE FIXED ASSETS RENOVATION PLANNING AT THE STAGE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PREPARATION OF PRODUCTION

Summary

The article examines the issue of the fixed assets renovation at the stage of scientific and technical preparation of production. The model of the fixed assets renovation planning at the stage of STPP is offered. The model involves selection method of the fixed assets renovation planning: centralized, decentralized and bilateral. The scheme of the planning process of the fixed assets renovation at the stage of STPP is offered. The approach involves finding the optimal annual plan of modernization, replacement, full renovation of the elements, subgroups, groups of equipment.

№ 5 2013, стор. 37 - 40

Кількість переглядів: 327

Відомості про авторів

І. В. Алєксєєв

д. е. н., проф., завідувач кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

I. Alyeksyeyev

Sc. D., Prof., Head of Department of Finance, Lviv Polytechnic National University


Р. В. Фещур

к. е. н., проф., завідувач кафедри технологій управління, Національний університет "Львівська політехніка"

R. Feshchur

Ph.D., Prof., Head of Department of Technology Management, Lviv Polytechnic National University


А. В. Мазур

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

A. Mazur

Post-Graduate Student, Lviv Polytechnic National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.