EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Ю. С. Потьомкіна

Назад

УДК: 35.08

Ю. С. Потьомкіна

КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Анотація

У статті розглядаються проблеми теорії компетенцій та практики запровадження компетентнісного підходу для раціонального застосування його в державній службі України, з урахуванням зарубіжного досвіду. Автор досліджує сучасні моделі компетенцій в тих країнах, де на підставі цих моделей створюються конкретні технології управління людськими ресурсами.

Yu. S. Potyomkina

COMPETENCY AS A KEY CONCEPT FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN PUBLIC SERVICE

Summary

The article deals with the problems of the competencies theory and practice of implementation of competency approach for rational use in the public service of Ukraine, taking into account international experience. The author examines current competency models in those countries where on the basis of these models specific technologies of human resource management are developed.

№ 4 2013, стор. 132 - 134

Кількість переглядів: 729

Відомості про авторів

Ю. С. Потьомкіна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ при Президентові України

Yu. S. Potyomkina

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.