EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ЇХ ПРЕТЕНЗІЙ НА РЕЙТИНГОВІ МІСЦЯ НА ОПТОВИХ РИНКАХ
Н. О. Шпак, Т. Ю. Кирилич

Назад

УДК: 339. 137.2

Н. О. Шпак, Т. Ю. Кирилич

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ЇХ ПРЕТЕНЗІЙ НА РЕЙТИНГОВІ МІСЦЯ НА ОПТОВИХ РИНКАХ

Анотація

У статті проаналізовано переваги започаткування бізнесу МПП на оптових ринках, сформульовано проблему несистематизованого розташування торгових місць для потенційних орендарів, досліджено першопричини її виникнення, сформовано підходи до ранжування торгових місць за вигідністю ведення бізнесу, виокремлено чинник інтегральної конкурентоспроможності підприємства як базовий чинник для систематизації та перерозподілу торгових місць на оптовому ринку, запропоновано метод рейтингування малих промислових підприємств на оптовому ринку за узагальненим інтегральним показником конкурентоспроможності, з використанням якого проведено оцінювання конкурентоспроможності підприємств вибраної окремої товарної групи та запропоновано варіанти їх розташування на торгових місцях відповідної категорії.

N. Shpak, T. Kyrylych

COMPETITIVENESS OF SMALLENTERPRISES AS AN IMPORTANT FACTOR OF THEIR ASPIRATION FOR RATING PLACES AT WHOLESALE MARKETS

Summary

In the article, advantages of establishing small enterprises' business at wholesale markets are analyzed; the problem of non-systematized arrangement of trade places for potential tenants (in particular, for small enterprises) is formulated, and origins of its appearing are investigated. The approaches to trade places ranging (depending on the factor of profitability of the business) are proposed, a factor of integral competitiveness of an enterprise as a basic factor for systematization and reallocation of trade places at a wholesale market is distinguished. A method of small enterprises rating at a wholesale market according to the generalized integral index of competitiveness is proposed, using which the estimation of competitiveness of enterprises from selected goods group is carried out, and possible variants of their allocation at trade places of corresponding category are suggested.

№ 4 2013, стор. 51 - 56

Кількість переглядів: 806

Відомості про авторів

Н. О. Шпак

д. е. н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

N. Shpak


Т. Ю. Кирилич

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

T. Kyrylych

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.