EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
С. А. Романюк

Назад

УДК: 332.

С. А. Романюк

СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті розглядається стан запровадження в Україні програмування та планування розвитку на різних територіальних рівнях. Сьогодні практично відсутня цілісна взаємоузгоджена система планових та прогнозних документів. Законодавством не врегульовано засади стратегічного планування країни, що унеможливлює у довгостроковому вимірі формування цілей, пріоритетів та завдань органів влади. У той же час із прийняттям Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" стало можливим запровадження стратегічного планування регіонального розвитку: розроблена та реалізується Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. Стратегічне планування на регіональному та місцевому рівнях потребує подальшого законодавчого врегулювання. Практично перестало існувати короткострокове програмування розвитку країни при розробці програм економічного і соціального розвитку на регіональному рівні. Програмування на державному, регіональному та місцевому рівнях достатньо слабо узгоджується із бюджетним процесом. В умовах жорстких бюджетних обмежень координація діяльності державної, місцевої влади та органів місцевого самоврядування в питаннях планування розвитку є надзвичайно важливою складовою державної політики.

S. A. Romaniuk

SYSTEM OF DEVELOPMENT PLANNING AS A TOOL OF REGIONAL POLICY

Summary

The article deals with the state of implementation in Ukraine of programming and development planning at different territorial levels. An integral mutually coherent system of planning and forecasting documents is currently practically absent. Principles of strategic planning are not settled by the legislation, what makes impossible forming of objectives, priorities and targets of the authorities in the long dimension. At the same time, the adoption of the Law of Ukraine "On the stimulation of regional development" made possible the introduction of strategic planning for regional development: State Strategy for the period until 2015 is developed and is being implemented. Strategic planning at regional and local levels needs further legislative adjustment. Short term programming of the country development while drafting of programs for economic and social development at the regional level practically ceased to exist. Programming at the state, regional and local levels rather weakly consistent with the budget process. In the conditions of hard budget constraints coordination of activity by state and local governments is an extremely important part of public policy in development planning.

№ 4 2013, стор. 18 - 21

Кількість переглядів: 720

Відомості про авторів

С. А. Романюк

к. е. н., заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

S. A. Romaniuk

Ph. D. in Economics, Deputy Vice-President of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.