EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.751

А. Ю. Строган

ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА ОСОБИ В ПРАВОВІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Анотація

Основною метою даної статті є здійснення порівняльного аналізу, висвітлення та офіційного закріплення громадянських прав особи в національних (українських) та міжнародних нормативно-правових актах, а також визначення місця, значення і ролі даної категорії прав в системі непорушного і невід"ємного комплексу прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.
У статті доведено, що на сьогодні громадянські права людини утворюють підвалини, основи сучасної розвинутої демократичної правової держави та ідеалу громадянського суспільства.

№ 7 2008, стор. 88 - 90

Кількість переглядів: 915

Відомості про авторів

А. Ю. Строган

здобувач, Київський національний університет внутрішніх справ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.