EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Г. І. Олійник

Назад

УДК: 336.71

Г. І. Олійник

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Анотація

У статті розглянуто основні засади та надані визначення державного регулювання банківської та страхової діяльності, у тому числі і співробітництва банків та страхових компаній. Наведені положення законодавчої та нормативно-правової бази, що регулюють відносини між даними фінансовими посередниками. Визначені тенденції розвитку банківсько-страхової взаємодії на вітчизняному фінансовому ринку та розширення повноважень банків та страхових компаній у сфері їх співпраці завдяки створенню та діяльності Української федерації убезпечення. Розроблена зведена таблиця, що відображає вплив різних державних органів управління на співпрацю банків та страховиків.

This article discusses the basic principles and definitions given state regulation of banking and insurance activities, including, cooperation between banks and insurance companies. These provisions of the legislative and regulatory framework governing the relations between these financial intermediaries. Identified trends in the banking and insurance cooperation in the domestic financial market and empowering banks and insurance companies in their cooperation through the creation and activities of the Ukrainian Insurance Federation. Designed summary table, reflecting the impact of various state governments to cooperate banks and insurers.

№ 2 2013, стор. 75 - 77

Кількість переглядів: 747

Відомості про авторів

Г. І. Олійник

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.