EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.824.11

С. О. Висоцький

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних основ, особливостей та шляхів підвищення ефективності державного регулювання у паливно-енергетичному комплексі України в контексті становлення незалежної української держави та структурних, інституційних перетворень у національній економіці. Визначено сучасні тенденції та основні напрями реформування чинної системи державного регулювання в енергетичній галузі України, в тому числі в частині оподаткування підприємств паливно-енергетичного комплексу України.

The article is devoted to research of theoretiko-methodological bases, features and ways of increase of efficiency of government control in the fuel and energy complex of Ukraine in the context of becoming of the independent Ukrainian state and structural, institutional transformations of the national economy. Certainly modern tendencies and basic directions of reformation of the operating system of government control in the fuel and energy industry of Ukraine, in a that number in part of taxation of enterprises of fuel and energy complex of Ukraine.

№ 7 2008, стор. 75 - 77

Кількість переглядів: 1058

Відомості про авторів

С. О. Висоцький

магістр державного управління, НАДУ при Президенті України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.