EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
О. В. Чернявська, О. А. Горбунова

Назад

УДК: 364.35(4/9+477)

О. В. Чернявська, О. А. Горбунова

КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Анотація

У статті розглянуто моделі пенсійного забезпечення та особливості їх функціонування. Здійснено класифікацію моделей пенсійного забезпечення за такими ознаками: особливості формування фінансових ресурсів; рівень централізації фінансових ресурсів, структурна побудова, специфіка постсоціалістичних країн; стратегія; рівень розвитку національної економіки, багаторівнева модель світового банку; напрями реформування.

The article discusses the model of pension provision and the features of their functioning. The comparison of pension systems in foreign countries according to the following criteria: features of financial resources, the level of centralization of financial resources, structural construction, the specificity of the post-socialist countries, the strategy, the level of development of the national economy; multi-model global bank reform directions.

№ 2 2013, стор. 38 - 44

Кількість переглядів: 852

Відомості про авторів

О. В. Чернявська

д. е. н., проф., ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі"


О. А. Горбунова

аспірант, ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.