EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛІНГОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
І. М. Кушнір

Назад

УДК: 330.56: 338.246

І. М. Кушнір

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛІНГОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено сутність концептуальних засад державного контролінгового регулювання економіки. Розглянуто особливості побудови механізму регулювання національної економіки державою на контролінгових засадах. На підставі здійсненого аналізу сформульовано пропозиції щодо акцентування уваги на непрямих методах контролінгового регулювання з впровадженням податкового контролінгу.

The essence of conceptual basis of economy state controlling regulation is analysed. The peculiarities of mechanism construction of state national economy regulation on the conceptual basis are considered. On the basis of the conducted analysis the suggestions on accenting of attention on the indirect methods of controlling regulation with the introduction of tax controlling are formulated.

№ 2 2013, стор. 20 - 23

Кількість переглядів: 958

Відомості про авторів

І. М. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Донецький інститут ПрАТ "ВНЗ МАУП"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.