EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ ДОМІНУЮЧИХ КОМПОНЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ
Н. О. Образцова

Назад

УДК: 330.322

Н. О. Образцова

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ ДОМІНУЮЧИХ КОМПОНЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ

Анотація

У статті проведений грунтовний теоретичний аналіз джерел, характеристик та наслідків інноваційних та інвестиційний ризиків. Охарактеризовані особливості підходів до визначень інноваційних та інвестиційних ризиків, сформульовані їх переваги та недоопрацьовані аспекти. Проведений порівняльний аналіз сутності інвестиційних та інноваційних ризиків за наступними факторами: характеристика ризику, першопричина ризику, джерела виникнення, наслідки при сприятливих обставинах, наслідки при несприятливих обставинах. Проведений двобічний аналіз доцільності трактування інноваційного та інвестиційного ризиків як окремих категорій. Сформульовано сутність терміну "інноваційно-інвестиційний ризик" та визначено його актуальність в умовах спрямування на формування інноваційної основи розвитку економіки.

The article gives the detailed theoretical analysis of sources, descriptions and consequences of innovative and investment risks. Features of approaches to the determinations of innovative and investment risks are described, their advantages and crude aspects are formulated. The comparative analysis of essence of investment and innovative risks is conducted as to the followings factors: risk description, primary cause of risk, source of origin, consequences under the favourable circumstances, consequences under the unfavourable circumstances The bilateral analysis of expedience of interpretation of innovative and investment risks as separate categories is conducted. Essence of the term "innovative-investment risk" is formulated and its actuality in the conditions of forming of innovative basis of development of economy is determined.

№ 1 2013, стор. 84 - 87

Кількість переглядів: 791

Відомості про авторів

Н. О. Образцова

аспірант, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.