EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЇХ ЗМЕНШЕННІ
В. Ф. Світлоока

Назад

УДК: 338.24: 330.12

В. Ф. Світлоока

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЇХ ЗМЕНШЕННІ

Анотація

У роботі проаналізовано основні загрози економічній безпеці та запропоновано групування загроз за рівнем попередження. Вирішено наступні завдання: проаналізовано напрями державної політики з питань національної безпеки України в економічній сфері; визначено основні причини виникнення економічних загроз; загрози виділено в залежності від впливу на безпечний стан або процес його досягнення. Визначено роль інституту економічної експертизи в зменшенні цих загроз.

In the article the basic threats economic security are analysed and grouping of threats is offered after the level of warning. Next tasks are in-process decided: directions of public policy are analysed on questions national safety of Ukraine in an economic sphere; principal reasons of origin of economic threats are certain; threats are distinguished depending on influence on the safe state or process of his achievement. Certainly role of institute of economic examination in diminishing of these threats.

№ 1 2013, стор. 80 - 83

Кількість переглядів: 739

Відомості про авторів

В. Ф. Світлоока

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.