EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ
М. В. Скиба

Назад

УДК: 351.72

М. В. Скиба

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ

Анотація

В умовах викликів глобалізації забезпечення стійкого економічного розвитку неможливе без інституційної трансформації. Формування політики інституціональних змін має базуватись на відповідному науковому підгрунті. У статті з’ясовано сутність поняття "інститут" та розглянуто його основні ознаки, структуру, життєвий цикл, класифікацію та функції. Визначено поняття "інституціональних змін в економіці" як процесу зміни системи формальних правил і неформальних обмежень, а також механізмів, за допомогою яких вони вводяться в дію, з метою забезпечення стійкого економічного розвитку. З’ясовано роль держави у процесі інституціональних змін.

It is impossible in challenges of globalization provide sustainable economic development without institutional transformations. The politics of institutional change should be formed on the scientific basis. The article considers the essence of the concept of "Institutions", basic features, structure, life cycle, classification and function of Institutions. The concept of "institutional changes in the economy" as the process of changing the system of formal rules, informal constraints, the mechanisms by which they are enacted in order to ensure stable economic development. The role of the government in the process of institutional change was considered in the article.

№ 12 2012, стор. 104 - 107

Кількість переглядів: 200

Відомості про авторів

М. В. Скиба

к. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії НПУ ім. М.П. Драгоманова

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.