EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ ЦІНОУТВОРЕННЯ
В. В. Соколовська

Назад

УДК: 338.5:640.4

В. В. Соколовська

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Анотація

Стаття присвячена питанням класифікації індивідуальних побутових послуг для подальшого удосконалення системи ціноутворення. Автор пропонує адаптивний підхід до індивідуальних послуг. Він враховує як ступінь елітарності, так і рівень участі клієнта. Такий підхід дозволить сформувати класи відповідних цін, регламентувати ціни у визначених межах, сформувати теоретичне обгрунтування системи ціноутворення.

This article contains an analysis of existing and synthesis of art devoted to the classification of individual household services. It will be used for further improvement of the pricing system. The author proposes an adaptive approach to individual services. It takes into account both the degree eletarnosti and participation level client. Such an approach would create classes corresponding prices, regulate prices within the specified limits. The author suggests classification of individual services as a theoretical justification of pricing.

№ 12 2012, стор. 93 - 94

Кількість переглядів: 195

Відомості про авторів

В. В. Соколовська

доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.