EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
О. О. Павленко, Ю. Т. Алібекова

Назад

УДК: 332.142.6:502.131.1

О. О. Павленко, Ю. Т. Алібекова

ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

Анотація

У статті розглянуті наукові підходи, що дозволяють провести діагностику території на предмет її еколого-збалансованого розвитку. Для цього теоретично обгрунтовано необхідність використання індексного інструментарію в системі оцінювання соціо-еколого-економічного розвитку адміністративної одиниці. Як приклад представлений розрахунок індексів соціального, екологічного та економічного розвитку, на основі яких запропоновано регресійну модель встановлення взаємозалежностей між досліджуваними індексами.

The article deals with scientific approaches to diagnose territory for its ecologically balanced development. The necessity of using the index tool in the evaluation system of socio-ecological-economic development of administrative unit has been theoretically grounded. As an example, calculation of social, environmental and economic development indices has been presented, based on which the regression model of establishing interdependencies between the studied indices has been proposed.

№ 12 2012, стор. 32 - 38

Кількість переглядів: 304

Відомості про авторів

О. О. Павленко

к. е. н., доцент кафедри управління, Сумський державний університет


Ю. Т. Алібекова

аспірант кафедри управління, Сумський державний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.