EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Я. Ю. Орленко

Назад

УДК: 351:338.432

Я. Ю. Орленко

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті удосконалено модель державного регулювання інвестиційних процесів у аграрному секторі, в якій всі інструменти державного впливу на інвестиційну діяльність згруповані в рамках двох регулюючих блоків. Перший блок моделі містить керуючу систему, що здійснює функції щодо створення сприятливого інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки. Другий блок моделі регулювання включає в себе керуючу підсистему державного контролю інвестиційних процесів у аграрному секторі економіки і забезпечує узгодження їх спрямованості і результатів зі стратегічними цілями і завданнями державної аграрної політики на різних рівнях управління АПК.

In the article improved model of state regulation of investment processes in the agricultural sector, in which all instruments of state influence on the investment activities are grouped under two regulatory blocks. The first block model includes administering a system that provides functions to create a favorable investment climate in the agricultural sector. The second block model regulation includes administering subsystem state control of investment processes in the agricultural sector and for coordinating their orientation and results with strategic goals and objectives of state agricultural policy at different levels of agribusiness.

№ 11 2012, стор. 137 - 140

Кількість переглядів: 521

Відомості про авторів

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.