EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АСПЕКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Ж. Д. Анпілогова

Назад

УДК: 351.824.1

Ж. Д. Анпілогова

АСПЕКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті визначено методологічні засади формування в Україні дієвих механізмів державної промислової політики за умов трансформаційної економіки, опрацьовано стратегію інноваційного розвитку національної промисловості, запропоновано теоретичне узагальнення промислової політики як складової економічної політики держави, яка є сукупністю узгоджених заходів, призначених для здійснення якісних та кількісних структурних, інноваційних, інвестиційних перетворень реального сектора економіки з метою стимулювання економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг на ринках, а також зміцнення національної економічної безпеки.

The article outlines the methodological basis of the formation in Ukraine of effective mechanisms of state industrial policy in the dissertation, worked out a strategy of innovative development of national industry, proposed a theoretical generalization of the industry as a component of economic policy, which is a set of agreed measures intended to make qualitative and quantitative structural innovation and investment changes the real economy to stimulate economic growth, increasing competitiveness of goods and services markets, and strengthening of national economic security.

№ 9 2012, стор. 95 - 97

Кількість переглядів: 140

Відомості про авторів

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.