EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІ
Ю. Г. Нечухрана

Назад

УДК: 35.08

Ю. Г. Нечухрана

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІ

Анотація

Проголошення Україною курсу на європейську інтеграцію ставить на перший план завдання щодо створення високопрофесійної державної служби як ключового елементу ефективної системи державного управління. Це потребує врахування досвіду європейських країн для обгрунтування параметрів моделі вітчизняної державної служби. Саме тому аналіз досвіду оцінки персоналу державної служби в деяких країнах Європейської Співдружності, якому присвячена стаття, є дуже актуальним. У роботі розглянуто загальні тенденції та особливості оцінки результатів практичної діяльності персоналу державної служби США, Великобританії і Франції, надано пропозиції щодо удосконалення управління персоналом у системі вітчизняної кадрової політики на державній службі в контексті європейської інтеграції.

Ukraine’s course to the European integration highlights the task to create the highly professional public service as the key element of an effective system of public administration. This requires consideration of the experience of the European countries in order to validate the parameters of the national public service model. That is why the analysis of the experience of evaluation of public servants in some EU countries, this article deals with is very topical. The article considers the general trends and peculiarities of the evaluation of the results of public servants practice in United States, Great Britain and France, and makes suggestions on improvement of the personnel management in the system of the national personnel policy in the public service in light of the European integration.

№ 7 2012, стор. 110 - 112

Кількість переглядів: 742

Відомості про авторів

Ю. Г. Нечухрана

здобувач кафедри європейської інтеграції, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.