EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОНТРОЛЮ ЯК СКЛАДНОГО ПОЛІМОРФНОГО ЯВИЩА
С. В. Бардаш

Назад

УДК: 332.025.12

С. В. Бардаш

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОНТРОЛЮ ЯК СКЛАДНОГО ПОЛІМОРФНОГО ЯВИЩА

Анотація

Проведено комплексний аналіз поглядів науковців шодо визначення принципів контролю як складного поліморфного явища. Обгрунтована авторська позиція відносно формулювання принципів контролю за найбільш його важливими проявами та побудована їх класифікаційна модель.

The paper conducted a comprehensive analysis of the views of scientists about definition of control as a complex polymorphic phenomenon. Author’s position regarding the proper formulation of the principles of control by its most important manifestations grounded and the classification model of the control principles is constructed.

№ 7 2012, стор. 4 - 8

Кількість переглядів: 853

Відомості про авторів

С. В. Бардаш

д. е. н., професор кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.