EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ ГНУЧКОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Г. В. Тельнова

Назад

УДК: 336.6

Г. В. Тельнова

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ ГНУЧКОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена пошуку нових форм планування фінансів підприємства, які дозволили б проводити оцінку майбутньої фінансово-господарської діяльності, виявляти потенційні резерви зростання прибутку, підвищувати якість прийнятих управлінських рішень. Вивчені й висвітлені основні підходи до практики планування, проаналізовані можливості їх застосування вітчизняними підприємствами. Зроблено висновок про те, що планування на основі підвищення координації й погодженості з підсистемами й функціями фінансового менеджменту сприяє поліпшенню результатів у досягненні поставлених цілей.

The article is dedicated to searching for the new forms of the planning finance of the enterprises, which have allowed conduct the estimation to future financial and economic activity, find the potential reserves of increasing of the profit, raise the quality taken management decisions. Studied and lit main approaches to practical of the planning, is analysed possibility of their using domestic enterprise. Conclusion is made about planning on base of increasing to coordinations and consensus with subsystem and function of financial management renders the assistance to improvement result in achievement puted integer.

№ 6 2012, стор. 51 - 53

Кількість переглядів: 859

Відомості про авторів

Г. В. Тельнова

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси", Донбаська державна машинобудівна академія

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.