EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЙ
Д. Є. Денисенко

Назад

УДК: 336

Д. Є. Денисенко

ЕВОЛЮЦІЯ ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЙ

Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення сутності капіталу. Розглянуто підходи різних вчених щодо тлумачення сутності капіталу та його ролі. Виявлено зв’язок між еволюцією економічних відносин та еволюцією тлумачення капіталу. Уточнено сутність і складові капіталу. Окреслено функції капіталу.

The article is sanctified to the problem of determination of essence of capital. Approaches of different scientists in relation to interpretation of essence of capital and his role are considered. Connection between the evolution of economic relations and evolution of interpretation of capital is educed. Essence and constituents of capital are specified. The functions of capital are outlined.

№ 3 2012, стор. 91 - 93

Кількість переглядів: 156

Відомості про авторів

Д. Є. Денисенко

Київський економічний інститут менеджменту

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.