EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ РИНКІВ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, НА ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
В. Є. Реутов

Назад

УДК: 339.9

В. Є. Реутов

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ РИНКІВ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, НА ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

В статті досліджені сучасні механізми впливу країн з ринками, що розвиваються, на розвиток світової економіки. Визначені ключові перешкоди та проблеми зниження ефективності функціонування країн з розвиненими ринками, запропоновані концептуальні підходи до формування факторів, які пояснюють відносну сталість ринків, що розвиваються, до умов світової фінансової кризи.

The modern mechanisms of influence the emerging markets on the development of the global economy were research in the article. The key obstacles and challenges to reduce the performance of countries with developed markets were identifies, the conceptual approaches to the formation of the factors that explain the relative stability of emerging markets to the global financial crisis were proposed.

№ 2 2012, стор. 4 - 7

Кількість переглядів: 351

Відомості про авторів

В. Є. Реутов

д. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.