EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ
Ю. О. Якимов

Назад

УДК: 657.47

Ю. О. Якимов

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ

Анотація

У статті надано характеристику основних функціональних аспектів сучасних інформаційних систем у площині обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями. Зокрема, визначені поняття та основні типи інформаційних систем обліку та їх програмних платформ; виділені та проаналізовані функціональні аспекти сучасних інформаційних систем з автоматизації обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями та їх програмних платформ; визначені вимоги щодо програмних платформ з автоматизації обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями. Сформовані положення створюють перспективи для подальшого формування організаційної моделі комплексної автоматизації обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями.

The article provided the basic functional aspects of modern information systems in the plane of the equity accounting of enterprises with foreign investment. Namely, defined the concept and the main types of accounting information systems and software platforms; selected and analyzed the functional aspects of modern information systems to automate the equity of enterprises with foreign investment and software platforms specified requirements for software platforms on automation of equity companies with foreign investments. Formed provisions create opportunities for further development of organizational models of complex automation of the equity of enterprises with foreign investment.

№ 12 2011, стор. 104 - 108

Кількість переглядів: 752

Відомості про авторів

Ю. О. Якимов

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.