EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ
Л. П. Сідельникова

Назад

УДК: 336.3

Л. П. Сідельникова

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

Анотація

Розглянуто прагматику і проблематику інституту муніципальних запозичень як боргової складової фінансування бюджетних видатків на місцевому рівні. Визначені причини, що стримують розвиток вітчизняного ринку місцевих запозичень, та надані пропозиції щодо їх усунення. Запропоновано шляхи вдосконалення інституційного забезпечення системи місцевих запозичень.

The pragmatist and a problematics of institute of municipal loans as by a debt component of financing of budgetary expenses at local level are considered. The reasons constraining development of the domestic market of local loans are defined, and offers on their elimination are presented. Perfection ways of institutional maintenance of system of local loans are offered.

№ 12 2011, стор. 59 - 62

Кількість переглядів: 782

Відомості про авторів

Л. П. Сідельникова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.