EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
О. П. Кавтиш

Назад

УДК: 330. 341.1

О. П. Кавтиш

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. Доведено, що на сьогоднішній день інноваційна інфраструктура національного господарства є все ще неструктурованою та обмеженою у своєму функціонуванні. Визначено, що в основному проблеми інноваційного розвитку в Україні пов’язані з методологічними та методичними розбіжностями, несистемним характером державної політики в означеній сфері. Окреслено основні напрями щодо удосконалення регулювання та координації взаємозв’язків у процесі розвитку національної інноваційної інфраструктури.

In the article the basic problems of development of innovative infrastructure in Ukraine are considered. It is proven that for today an innovative infrastructure of national economy is still unstructured and limited in functioning. Certainly, that mainly the problems of innovative development in Ukraine are related to methodological and methodical divergences, by nonsystem character of public policy in the noted sphere. It is described basic directions are in relation to the improvement of adjusting and coordination of intercommunications in the process of development of national innovative infrastructure.

№ 12 2011, стор. 39 - 42

Кількість переглядів: 765

Відомості про авторів

О. П. Кавтиш

к. е. н., старший викладач, НТУУ "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.