EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОСТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
М. В. Карпунцов

Назад

УДК: 330.131.7

М. В. Карпунцов

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОСТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто та досліджено сутність поняття "управління ризикостійкістю підприємства", визначено характерні особливості, що відокремлюють досліджуване поняття від управління ризиками на підприємстві. Сформульовані задачі та принципи управління ризикостійкістю, запропоновані етапи та структурно-логічна послідовність здійснення процесу управління ризикостійкістю.

The article considers and investigates the essence of concept "risk- resistance management of enterprise". It was find out characteristical features that separate considerable term from risk-management on enterprise. It was formulated aims and principles of risk-resistance management, supplied stages and structure and logical scheme of risk-resistance management process.

№ 9 2008, стор. 72 - 74

Кількість переглядів: 951

Відомості про авторів

М. В. Карпунцов

аспірант кафедри "Економіка підприємництва", Київський національний торговельно-економічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.