EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВЗАЄМОВПЛИВУ СКЛАДОВИХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
І. В. Заблодська, О. С. Корсакова

Назад

УДК: 338.439.66.009.12

І. В. Заблодська, О. С. Корсакова

ОЦІНКА ВЗАЄМОВПЛИВУ СКЛАДОВИХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

Досліджено взаємозв’язок між складовими конкурентоспроможного потенціалу інтегрованих структур. Проведено діагностику елементів, що створюють конкурентоспроможний потенціал корпоративного об’єднання, та здійснено їх якісну та кількісну оцінку із застосуванням експертного методу та кореляційно-регресійного аналізу. Подано оцінку рівня впливу елементів стратегічного потенціалу інтегрованого об’єднання один на одного та досліджено його прояв у рамках промислово-фінансової групи в паливно-енергетичному комплексі України.

Investigated the relationship between components of the competitive potential ofintegrated structures. A diagnosis of the elements that create competitive potentialcorporate merger, and by their qualitative and quantitative assessment using an expertmethod and correlation-regression analysis. It evaluates the level of elements of thestrategic potential of an integrated union of one another and studied its expression in the industrial and financial group in the fuel and energy complex of Ukraine.

№ 11 2011, стор. 20 - 24

Кількість переглядів: 573

Відомості про авторів

І. В. Заблодська

д. е. н., профессор, директор, Луганська філія ІЕПД НАН України


О. С. Корсакова

асистент кафедри фінансів, ДонДТУ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.