EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВРАХУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ РІВНЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
В. А. Голян, В. М. Бардась

Назад

УДК: 336.226

В. А. Голян, В. М. Бардась

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВРАХУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ РІВНЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

Анотація

У статті розглядається роль природно-ресурсних платежів у забезпеченні фінансової самодостатності регіонів України. Проаналізовано динаміку надходжень зборів за спеціальне використання природних ресурсів до Зведеного бюджету України у Волинській області. Проведено кластеризацію адміністративних районів Волинської області за рівнем ресурсно-екологічної спрямованості податкових надходжень. Запропоновано перспективні напрями удосконалення системи фіскального регулювання природокористування на регіональному рівні.

The article examines the role of natural-resource payments to ensure financial self-sufficiency of regions of Ukraine. The dynamics of revenue fees for special use of natural resources in the budget of Ukraine in the Volyn region. A clustering administrative districts of Volyn region in terms of resource and environmental focus of tax revenue. A promising ways to improve the system of fiscal control nature at the regional level.

№ 10 2011, стор. 18 - 23

Кількість переглядів: 630

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., завідувач кафедри обліку та аудиту, Луцький національний технічний університет


В. М. Бардась

аспірант кафедри обліку та аудиту, Луцький національний технічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.