EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Б. В. Дергалюк

Назад

УДК: 339.187.6

Б. В. Дергалюк

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розглянуто стан та особливості державного регулювання лізингу в національному господарстві, а також проблеми оцінки ефективності механізму державного регулювання лізингу. Досліджено критерії ефективності державного регулювання лізингових відносин, що комплексно підходять до аналізу регулятивного впливу держави на лізинг як інструмент державного регулювання та структурної перебудови економіки, елемента інституційної інфраструктури ринку. Запропоновано застосовувати означені критерії для удосконалення механізму державного регулювання лізингу.

In the article is considered consisting and features of government control of leasing of national economy, and also problems of estimation of efficiency of mechanism of government control of leasing. Аre offered The criteria of efficiency of government control of leasings relations which complex go near the analysis of regulyativnogo influence of the state on leasing. It is suggested to apply the noted criteria for the improvement of mechanism of government control of leasing.

№ 9 2011, стор. 61 - 65

Кількість переглядів: 761

Відомості про авторів

Б. В. Дергалюк

аспірант, НТУУ "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.