EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК РЕСУРСІВ У СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
М. В. Банчук

Назад

УДК: 351.77

М. В. Банчук

ОБЛІК РЕСУРСІВ У СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Анотація

Проаналізовані проблеми однієї з найважливіших функцій державного управління галуззю охорони здоров’я — обліку ресурсів. Розглянуті її чотири складові — створення концептуально-стратегічної платформи, розроблення системи моніторингу ситуації в галузі, впровадження системи аналітичного забезпечення та, нарешті, розроблення інформаційної системи управління ресурсами.
Обгрунтовано думку, що тільки системно-інформаційний підхід забезпечить оптимальне управління галуззю охорони здоров’я в ситуаціях, що становлять ризики забезпечення здоров’я громадян України.

The decision problems of one of major state administration of health protection industry functions — account of resources are analyzed. Four constituents are considered: the creation of conceptually-strategic platform, the development of the monitoring situation in system industries, the introductions of the system of the analytical providing and, finally, developments of management information by resources.
An idea is reasonable, that only system-informative approach will provide the optimal management of health protection industry in situations that present the risks of citizens of Ukraine health providing.

№ 8 2011, стор. 95 - 97

Кількість переглядів: 249

Відомості про авторів

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.