EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. Г. Смоляр, М. Д. Коцюба

Назад

УДК: 339.137

Л. Г. Смоляр, М. Д. Коцюба

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Надано характеристику розвитку інноваційного потенціалу як фактора забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Виявлено основні проблеми та тенденції розвитку інноваційних про-цесів в Україні. Визначено першочергові заходи з удосконалення ІП вітчизняних підприємств. Розро-блено комплексний підхід до управління розвитком ІП на конкретному підприємстві.

The description to development of the innovative po-tential as a factor of providing of the competitiveness of an enterprise, is given. Basic problems and progress trends of innovative processes in Ukraine, are exposed. Primary measures of the improvement of the IP of do-mestic enterprises, are certain. The complex approach of the management by the IP development on the concrete enterprise, is developed.

№ 9 2008, стор. 26 - 29

Кількість переглядів: 890

Відомості про авторів

Л. Г. Смоляр

к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту ФММ, НТУУ "КПІ"


М. Д. Коцюба

студентка 5 курсу ФММ, НТУУ "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.