EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ
Л. О. Кримська, Н. М. Павлішина

Назад

УДК: 330.341.4

Л. О. Кримська, Н. М. Павлішина

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ

Анотація

У статті виділені та структуровані основні напрями реалізації державної політики в сфері підприємництва та розвитку людського ресурсу. Визначено механізм реалізації завдань за виділеними напрями та виявлено причини недоліків поточної реалізації засад державної політики за визначеними напрямками. Результати проведеного дослідження слугують підгрунтям для винесення пропозицій щодо перспективних напрямів імплементації засад державної політики в сфері підприємництва та розвитку людського ресурсу.

In the articles distinguished and structured basic directions of realization a public policy in the area of enterprise and development of human resource. The mechanism of realization tasks is identificated after distinguished directions and found out reasons lacks of current realization principles the public policy after specified directions. The results of the conducted research serve as soil for taking away suggestions in relation to perspective directions of implementing principles of public policy in the area of enterprise and development human resource.

№ 7 2011, стор. 31 - 34

Кількість переглядів: 206

Відомості про авторів

Л. О. Кримська

к. е. н., професор, Запорізький Національний Технічний Університет


Н. М. Павлішина

аспірант, Класичний Приватний Університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.