EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ПРО СФЕРУ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАПРИКІНЦІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
Т. В. Кондратюк

Назад

УДК: 351.755.251

Т. В. Кондратюк

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ПРО СФЕРУ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАПРИКІНЦІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Анотація

Розкриваються новітні теоретичні здобутки світової соціологічної науки в частині характеристики сфери сімейних відносин як об’єкта дослідження в галузі наук державного управління та публічного адміністрування. Підкреслено особливу значущість і розкрито зміст внеску британських соціальних теоретиків (Н. Аберкромбі, Д.Х.Дж. Морган, Г. Аллан та ін.). Характеристика сучасного розвитку уявлень про шлюб, сім’ю, системи споріднення базується передусім на опрацюванні комплексу праць, здійснюваних у межах проекту міжнародної Блеквеллівської енциклопедії соціології.

New theoretical results received by the world sociological science in the field of characterizing the family relationships sphere as a research object in the field of government and public administration science is exposed. Particular importance of the British social theorists (N. Abercrombie, D.H.J. Morgan, G. Allan and others) is underlined and its contents are revealed. The characteristic of current development of notions about marriage, the family and kinship systems is based, first of all, on the analysis of the set of scholar papers realized under the framework of the international Blackwell Encyclopedia of Sociology project.

№ 6 2011, стор. 106 - 109

Кількість переглядів: 925

Відомості про авторів

Т. В. Кондратюк

к. держ. упр., докторант кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.