EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА
Р. Е. Гуляк

Назад

УДК: 338.46 (477)

Р. Е. Гуляк

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

Анотація

У статті автором розроблені методологічні принципи економічної діагностики соціально-економічних систем. У результаті застосування процесного підходу до виявлених автором етапів діагностичного процесу сформовано механізм діагностики ресурсної компоненти економічного потенціалу міста, в основі якого лежать розроблені системно-діагностичні та специфічні принципи діагностики.

The methodological economic diagnostic principles of the socio-economic systems are created by author іn the article. As a result of process approach application of displayed diagnostic process stages a mechanism of resource component development of city economic potential is formed. It’s grounded on the system diagnostics and specific methodological principles that were developed in the article.

№ 6 2011, стор. 84 - 88

Кількість переглядів: 813

Відомості про авторів

Р. Е. Гуляк

асистент, кафедри менеджменту та маркетингу у міському господарстві, Харківська національна академія міського господарства

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.