EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.71

О. О. Болдирєв

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ — ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Анотація

У статті викладені та проаналізовані відомі теоретичні підходи до управління банківськими ризиками. Вказано на те, що провідне місце у банківській діяльності належить "ризик-менеджменту". Висвітлені різні точки зору на визначення поняття "ризик-менеджмент". Запропоновано авторське трактування цього поняття. Вказані деякі шляхи вдосконалення процесу управління ризиками в банку.

Well-known theoretical aproaches concerning the banking risks management are set forth and reviewed in the article. The risk management is determined as the main issue in the banking. Different viewpoints connected with the term "risk management" are considered. The author suggests his own interpretation of this term. Some ways of improvement of risk management process at a bank are described.

№ 12 2008, стор. 18 - 20

Кількість переглядів: 938

Відомості про авторів

О. О. Болдирєв

заступник начальника відділу тимчасового адміністрування, Національний банк України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.