EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗЛИТТЯ Й ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Н. В. Семенченко

Назад

УДК: 334.758

Н. В. Семенченко

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗЛИТТЯ Й ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Для визначення доцільності злиття чи поглинання стороннього підприємства та аналізу можливих наслідків цієї процедури розглядається динамічна модель у вигляді зведеної до форми Коші системи чотирьох звичайних диференціальних неоднорідних рівнянь зі сталими коефіцієнтами.
Основна увага приділяється стратегічному управлінню компанією — дослідженню можливих і допустимих заходів, що забезпечать збільшення частки підприємства на ринку з монополістичною (недосконалою) конкуренцією.
Пропонується методика аналізу успішності процедури злиття чи поглинання певної компанії через аналіз лінійного критерію реструктуризації із застосуванням експертних оцінок.

To determine the feasibility of a merger or acquisition of any foreign enterprise and analysis of possible consequences of this procedure is considered a dynamic model in a consolidated form to the shape of the Cauchy system of four ordinary differential inhomogeneous equations with constant coefficients.
Focuses on the strategic management of the company — the study of possible and permissible measures that will increase in the share of the enterprise market with monopolistic (imperfect) competition.
The technique of analyzing the success of a merger or acquisition of a certain company through the analysis of the linear criterion restructuring with application expertise.

№ 6 2011, стор. 39 - 41

Кількість переглядів: 275

Відомості про авторів

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.