EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.778.532

А. М. Кошева

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОБЛЕМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація

Стаття присвячена висвітленню специфіки реального стану забезпечення житлом громадян України, які потребують соціального захисту та перспективам розв"язання цих проблем через пошук раціонального поєднання державного управління та ринкових методів, компромісу між економічною доцільністю та соціальною справедливістю на шляху вирішення в Україні житлових проблем малозабезпечених громадян. Доводиться, що сучасний стан житлового забезпечення громадян, які потребують соціального захисту, є неефективним через те, що фундаментальна теорія, зокрема в межах відносно молодої галузі науки України "державне управління", досліджувані проблеми не охоплює. Як результат, вітчизняний менеджмент житлової сфери щодо розв"язання зазначеної проблеми потребує докорінного вдосконалення.

The article is devoted to the specific character"s coverage of the real situation concerning habitation"s providing for the socially unprotected citizens of Ukraine and to the prospects of these problems" solution through the retrieval of the rational combination of public administration and market methods, compromise between economic advisability and social fairness while resolving the housing problems of the citizens who require social protection in Ukraine. The article proves, that the contemporary situation of habitation"s providing for the socially unprotected citizens is inefficient because the fundamental theory, namely in the context of relative young Ukrainian science branch "Public administration", does not embrace investigated problems. As a result, domestic management of housing sphere concerning the mentioned problem"s solution requires radical improvement.

№ 1 2009, стор. 90 - 94

Кількість переглядів: 782

Відомості про авторів

А. М. Кошева

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.