EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ У НЕРІВНОВАЖНУ ЕКОНОМІКУ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ
Є. Ю. Забігайло, В. О. Капустян, О. М. Капустян, М. С. Козерацька

Назад

УДК: 330.113.6: 519.21

Є. Ю. Забігайло, В. О. Капустян, О. М. Капустян, М. С. Козерацька

РАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ У НЕРІВНОВАЖНУ ЕКОНОМІКУ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ

Анотація

У даній роботі розглянуто питання пошуку раціональних стратегій інвестування в нерівноважну економіку за кризових умов, використовуючи модель макроекономіки в часткових похідних, що відображає динаміку попиту та пропозиції. Формулюється та описується модель, що застосовується при подальших розрахунках, квазірівноважної та нерівноважної економіки. Наводиться набір аналітичних даних, що необхідні для пошуку розв’язків поставлених задач.

In this work we consider finding the best strategies for investing in non-economy in crisis, using the model of the macroeconomy in the partial derivatives, reflecting the dynamics of supply and demand. Formulated and described by a model that is used in further calculations, the none-equilibrium and quasi-equilibrium the economy. Provides a set of analytical data necessary to find solutions to their problems.

№ 5 2011, стор. 74 - 76

Кількість переглядів: 709

Відомості про авторів

Є. Ю. Забігайло

Національний технічний університет України "КПІ"


В. О. Капустян

доктор фізико-математичних наук, професор, зав. каф. ММЕС Національний технічний університет України "КПІ"


О. М. Капустян

старший викладач Київський бізнес-інститут при Національному технічному університеті України "КПІ"


М. С. Козерацька

Національний технічний університет України "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.