EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
В. М. Мороз

Назад

УДК: 351:331.101.262

В. М. Мороз

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто деякі аспекти ефективного функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення. Стаття містить пропозиції щодо можливих напрямів розбудови інституціонального середовища, здатного забезпечити сприятливі умови для формування мотиваційних утворень особистості щодо її трудової активності. Крім того, у статті наведені можливі напрями участі держави у процесі формування умов для реалізації прагнення індивіда до максимального використання власного трудового потенціалу та його безперервного розвитку.

In the article there are some aspects of effective functioning of motivational mechanism of stimulating of population’s labor activity. The article has suggestions as for possible ways to rebuild the institutional environment, which is able to provide favorable conditions for forming the motivational formations of personality for his labor activity. Besides, the article gives possible ways of state’s participation in process of forming of conditions for realization individual’s desire as for maximum using of his own labor potential and nonstop development.

№ 4 2011, стор. 96 - 99

Кількість переглядів: 731

Відомості про авторів

В. М. Мороз

к. держ. упр., доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.