EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Г. В. Дмитренко

Назад

УДК: 35.073.52

Г. В. Дмитренко

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Анотація

Державне управління сьогодні в Україні являє собою складне, суперечливе явище з багатьма бюрократичними деформаціями, слабкими сторонами, недоліками та вразливими місцями. Діюча політична система України зумовила формування такого типу урядування, що за багатьма параметрами не відповідає стратегічному курсу держави до демократії та європейських стандартів. Таке урядування залишається неефективним, схильним до корупції, внутрішньо суперечливим, надмірно централізованим, громіздким і відірваним від потреб звичайної людини.

The government in Ukraine today is a complex, contradictory phenomenon with many bureaucratic deformations, weaknesses, flaws and vulnerabilities. The current political system in Ukraine has led to the formation of this type of governance, which in many ways does not meet the strategic course of state for democracy and European standards. This government is inefficient, prone to corruption, internally inconsistent, overly centralized, cumbersome and disconnected from the needs of ordinary people. Key words: economy, budget, income, taxes, budget, use of funds, public control.

№ 4 2011, стор. 90 - 92

Кількість переглядів: 752

Відомості про авторів

Г. В. Дмитренко

к. держ. упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.