EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ, ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
С. А. Львіцина

Назад

УДК: 330.112.2

С. А. Львіцина

МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ, ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Анотація

У статті обгрунтовано напрями удосконалення методології, методики й організації планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, прибутку та рентабельності діяльності будівельних підприємств. Проаналізовано сутність і завдання планування виробничої собівартості. Класифіковано витрати будівельно-монтажної організації. Розглянуто фактори впливу на витрати будівельної організації. Проаналізовано методи планування собівартості будівельно-монтажних робіт. Розглянуто техніко-економічне обгрунтування собівартості робіт факторним методом. Розроблено механізм планування прибутку і рентабельності.

The article reveals the directions for improving the methodology, techniques and planning of the production cost of construction works, revenue and profitability of construction companies. The essence and task of planning the production cost. Classified costs of construction. The factors influencing the cost of building the organization. The methods of planning the cost of construction works. Considered the feasibility study cost factor method works. The mechanism of planning income and profitability.

№ 4 2011, стор. 66 - 71

Кількість переглядів: 816

Відомості про авторів

С. А. Львіцина

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.