EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ
А. В. Бугаєнко

Назад

УДК: 336.71

А. В. Бугаєнко

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядається порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій з готівковими грошовими коштами. Наведено банківські проведення операцій з готівкою, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно з Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Надано роз’яснення щодо окремих операцій, які підлягають обов’язковому контролю.

In the article show how the operations with cash are reflect in accounting. Bank’s transactions with cash which are the subjects of the bound financial monitoring under the Law of Ukraine "On Prevention from and Counteraction to legalization of income, Obtained through Criminal Activity (Money Laundering)" are given. An explanation according some transactions which are the subject of a bound control are given.

№ 4 2011, стор. 63 - 65

Кількість переглядів: 947

Відомості про авторів

А. В. Бугаєнко

аспірант, кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.