EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН
Ю. В. Полунєєв

Назад

УДК: 339.737 + 330.34.014

Ю. В. Полунєєв

ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН

Анотація

Стаття присвячена розкриттю сутності таких економічних категорій, як "валюта" та "резервна валюта", аналізу переваг та загроз, які отримують країни-емітенти резервних валют в глобальному вимірі, визначенню впливу посткризового розвитку грошово-валютної системи світу на конкурентоспроможність країн. Доведено, що бівалютний розвиток світу себе вичерпує та потребує введення наддержавної резервної валюти у вигляді спеціальних прав запозичення.

This article aims to reveal the essence of economic categories such as "currency" and "reserve currency", to analyze the benefits and risks which are faced by country-issuers of reserve currencies on the global scale, to determine the influence of post-crisis development of world monetary systems on the competitiveness of countries. The article proves that bicurrency development of the world has exhausted itself and requires the injection of supranational reserve currency in the form of special drawing rights.

№ 3 2011, стор. 8 - 11

Кількість переглядів: 346

Відомості про авторів

Ю. В. Полунєєв

к. е. н., доц. кафедри "Міжнародного бізнесу", Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, Народний депутат України, Голова Ради конкурентоспроможності України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.