EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
Р. Ю. Бортейчук

Назад

УДК: 35.07/08:005.95/96

Р. Ю. Бортейчук

ДЕРЖАВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У межах даної статті здійснено грунтовний теоретико-методологічний аналіз державного стратегічного управління та розроблено відповідні механізми його реалізації, відповідно до цього з’ясовано сутність стратегії державного управління, розкрито її функціональний зміст, запропоновано авторський підхід до розуміння державного стратегічного управління, вказано на його оптимізаційний характер та технології реалізації.

As part of this article is a thorough theoretical and methodological analysis of the state of strategic management and development of appropriate mechanisms for its implementation, according to the essence of the strategy of management, described its functional contents of the authorized approach to understanding the state of strategic management, given its optimization nature and technology implementation.

№ 1 2011, стор. 121 - 125

Кількість переглядів: 840

Відомості про авторів

Р. Ю. Бортейчук

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.