EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТУ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
А. О. Черкасова

Назад

УДК: 330142.21:338.4

А. О. Черкасова

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТУ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Розглянуто специфіку кількісного визначення впливу фінансової структури капіталу компаній на результат їх діяльності в умовах відмінності розрахункових сум прибутку до оподаткування, визначених відповідно до вимог бухгалтерського та податкового обліків. Обгрунтовано прийнятну для вітчизняних суб’єктів господарювання модифікацію класичної формули європейського підходу до розрахунку ефекту фінансового важеля.

The article reviewed the specification of the quantitative determination of how impacts the financial structure of the capital on company’s financial activity upon condition of differences in accounting earnings before tax determined in accordance with accounting and taxation regulations. Work reasonably concluded the acceptable modification of the classical formula of the European approach to the calculation of the effect of financial leverage for domestic entities.

№ 12 2010, стор. 65 - 68

Кількість переглядів: 851

Відомості про авторів

А. О. Черкасова

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.