EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
А. В. Димчук

Назад

УДК: 330.1:338.48

А. В. Димчук

ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

У статті визначено роль регулювання в розвитку туризму. Досліджено механізми формування туристичної політики держави та принципів її реалізації на прикладі досвіду зарубіжних країн. На цій основі зроблені певні пропозиції, зокрема розглянуто державно-приватне партнерство як підхід до формування та принцип реалізації туристичної політики держави.

The article defines. The mechanisms of formation of tourism policy and principles of its implementation on the example of the experience of foreign countries are investigated. On that basis certain suggestions are made, in particular, the public-private partnership as an approach to the forming and principle of implementation of tourism policy of the state.

№ 12 2010, стор. 44 - 45

Кількість переглядів: 368

Відомості про авторів

А. В. Димчук

асистент кафедри економіки підприємства, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; аспірант, Київський торговельно-економічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.