EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЯКІСНО НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
В. Г. Слабкий

Назад

УДК: 351.773

В. Г. Слабкий

ЯКІСНО НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Анотація

Якісно нові підходи до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини. Наведені сучасні підходи до організації первинної медико-санітарної допомоги, які заключаються в розмежуванні первинного і вторинного рівнів надання медичної допомоги, вільному виборі сімейного лікаря, зміні системи фінансування і оплати праці.
Qualitatively new approaches to organization of primary medical and sanitary aid on the basis of general medical practice / family medicine. Modern approaches are resulted in the organization of primary medical and sanitary aid which consists in differentiation of primary and secondary levels of medical aid granting, a free choice of family doctor and change of financing system and payment.

№ 11 2010, стор. 134 - 136

Кількість переглядів: 214

Відомості про авторів

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України (м. Київ)

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.