EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРО ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2011 РІК
Г. В. Дмитренко

Назад

УДК: 35.072.8

Г. В. Дмитренко

ПРО ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2011 РІК

Анотація

Стаття присвячена проблемам формування та методики обрахунку обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, з використанням методів математичної екстраполяції та експоненти, врахування тенденції фактичних надходжень у поточному році, а також впливу наслідків світової фінансової кризи, що дасть змогу достатньо точно прогнозувати очікувану податкоспроможність та надходження по кожному окремому місцевому бюджету в умовах дії нового Бюджетного кодексу України.

Paper deals with problems of formation and methods for calculating the amount of general fund revenues of local budgets, using methods of mathematical extrapolation and exponential, taking into account the trends of actual revenues in the current year and the impact of the global financial crisis that would allow accurate enough to predict the expected podatkospromozhnist and receipts for each separate the local budget in terms of new Budget Code of Ukraine.

№ 11 2010, стор. 100 - 103

Кількість переглядів: 223

Відомості про авторів

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.