EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ
В. І. Шилова

Назад

УДК: 35.088.6

В. І. Шилова

МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ

Анотація

Управління — це процес планування, організації, мотивації і контролю, який мобілізує певну групу людей на досягнення певних цілей у заданому виді діяльності.
Плануванням на основі встановлення вихідного стану об"єкта управління визначаються цілі і завдання його розвитку, складається програма дій. За допомогою планування керівник осягає зміст майбутньої діяльності, складає план, прогнозує її кінцеві результати.
Управлінський цикл закінчується контролем, за допомогою якого перевіряється стан поставлених завдань, досягнення проміжних і кінцевих результатів, створюється можливість корекції заданого курсу.
Мотивація — процес стимулювання студентів до навчально-пізнавальної діяльності, яка спрямована на досягнення визначених цілей і завдань.

The management is known to be a process of planning, organization, motivation and control, which mobilizes the definite group of people to achieve the definite aims in a set kind of activity.
The aims and tasks of the development of the managing object are determined by means of planning on the basis of establishing the outlet state of object.
The managing cycle is completed with control, with the help of which the state of raised problems is checked, the achieving of intermediate and outlet gains is also checked and the possibility of correcting the set course is made.
Motivation is a process of stimulating of students to educational and cognitive activity, which is aimed to achieve the set aims and tasks.

№ 10 2008, стор. 99 - 100

Кількість переглядів: 737

Відомості про авторів

В. І. Шилова

кк. держ. упр., ЕІДМУ ГУ "ЗІДМУ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.